ماساژ بامبو

تمام مواد اولیه بامبو کاملا طبیعی و ارگانیک بوده ویژگی ماساژ بامبو از آن جا حائز اهمیت بوده که به سادگی و با فشار چوب بامبو به عمق بافت نفوذ کرده و مهارت دست در ماساژ به سادگی درجه انرژی را بالا می برد. و نیز میزان سیالیت در سیستم های ارگانیک که وجود دارد اما روند آن کند است را نیز بهبود می بخشد.تحریک بافت به وسیله چوب بامبو این حالت تنبلی را با از بین بردن گرمایی که باعث انباشت سموم و گردش خون و انرژی ضعیف می شود از میان برم یدارد .دقیقا مشابه اتفاقی که بعد از ماساژ عمیق فعال سازی نقاط محرک برخی از کسانی که ماساژ بامبو را دریافت کرده اند گفته اند که در تمام بدنشان حس مور مور و گرم شدن داشتند.