ماساژ ماساژ کره گیاهی یا همان مارگارین

شاید باور این مسئله که تاریخچه ماساژ و بالاخص ماساژ کره گیاهی به بیش از 2700 سال قبل از میلاد برمی گردد بسیار دشوار باشد ولی تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان و تاریخ دانان این مسئله را اثبات کرده است. در آن زمان ها از ماساژ برای درمان دردهای مختلف استفاده می کردهاند. ماساژی نرم و ایده آل برای لطافت و شادابی پوست بوده و همچنین این ماساژ به منظور تغذیه سلول های پوست نیز مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از ماساژ کره گیاهی باعث رفع خشکی و روشن شدن پوست میشود. ماساژ کره گیاهی همچنین به علت رایحه ویژه مارگارین نوعی رایحه درمانی نیز به شمار میآید.

ماساژ کره گیاهی معمولًا 60 دقیقه به طول میانجامد.